រឿង 5 ដែលអ្នកមិនដឹងអំពីទូរស័ព្ទក្នុងដៃរបស់អ្នក   Leave a comment


https://note4today.files.wordpress.com/2010/12/cell-phone.jpg

5 Things You Never Knew Your Cell Phone Could Do

For all the folks with cell phones. (This should be printed and kept in your car, purse, and wallet.Good information to have with you.)

There are a few things that can be done in times of grave
emergencies.

Your mobile phone can actually be a life saver or an emergency
tool for survival. Check out the things that you can do with it:

FIRST
Emergency

The Emergency Number worldwide for Mobile is 112. If you find
Yourself out of the coverage area of your mobile network and there is an
Emergency, dial 11 2 and the mobile will search any existing network to
Establish the emergency number for you, and interestingly, this number 112
can be dialed even if the keypad is locked. Try it out.

SECOND
Have you locked your keys in the car?

Does your car have remote keyless entry? This may come in handy
someday. Good reason to own a cell phone: If you lock your keys
In the car and the spare keys are at home, call someone at home on
their cell phone from your cell phone. Hold your cell phone about a foot
From your car door and have the person at your home press the unlock
button, holding it near the mobile phone on their end. Your car will
unlock. Saves someone from having to drive your keys to you. Distance is no
object. You could be hundreds of miles away, and if you can reach someone who has
the other ‘remote’ for your car, you can unlock the doors (or the trunk).

Editor’s Note: It works fine! We tried it out and it unlocked
Our car over a cell phone!’

THIRD
Hidden Battery Power

Imagine your cell battery is very low. To activate, press the
keys *3370#. Your cell phone will restart with this reserve and the instrument
will show a 50% increase in battery. This reserve will get charged when you
charge your cell phone next time.

FOURTH
How to disable a STOLEN mobile phone?

To check your Mobile phone’s serial number, key in the following
Digits on your phone: *#06#. A 15-digit code will appear on the
screen. This number is unique to your handset. Write it down and keep it​ somewhere safe.

When your phone get stolen, you can phone your service provider
and give them this code. They will then be able to block your handset
so even if the thief changes the SIM card, your phone will be totally
useless You probably won’t get your phone back, but at least you know

that whoever stole it can’t use/sell it either. If everybody does this, there would be no point in people stealing mobile phones.

And Finally…

FIFTH
Free Directory Service for Cells

Cell phone companies are charging us $1.00 to $1.75 or more for
411 information calls when they don’t have to. Most of us do not
carry a telephone directory in our vehicle, which makes this situation
even more of a problem. When you need to use the 411 information
option, simply dial: (800)FREE411, or (800) 373-3411 withou t incurring
any charge at all. Program this into your cell phone now.

(ដកស្រង់ពី ទស្សនាវដ្តីបរទេស)

Advertisements

បានចុះផ្សាយ 22 ខែធ្នូ 2010 ដោយ កំណត់ត្រាថ្ងៃនេះ ក្នុង ចំណេះដឹងទូទៅ

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: